Hva er en NIPT-test?

NIPT (non invasive prenatal testing) er en testmetode som benytter seg av at DNA fra fosteret sirkulerer i mors blod. En enkel blodprøve tas fra armen til den gravide.

Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. I forbindelse med lovendringen ble det gitt grønt lys for at alle gravide kunne få utført en NIPT-test dersom de ønsker det.

KVINNER OVER 35 ÅR

Testen er gratis for kvinner over 35 år og kan undersøkes hos oss etter vanlig henvisning.

KVINNER UNDER 35 ÅR

Kvinner under 35 år kan også ta testen, men må betale for den selv via virksomheter som har fått godkjenning til å ta prøven. Vi har fått en slik godkjenning fra Helsedirektoratet. Siden testen må tas privat gjør vi dette på siden av vår vanlige virksomhet. Prøven blir sendt til et laboratorium i Sverige.

© STYRK FJÆRTOFT

Hva kan man finne ut med NIPT?

I Norge er det kun tillatt å benytte NIPT for å finne ut om fosteret har et ekstra kromosom, såkalt trisomi, av kromosom 13, 18 eller 21. Trisomi 21 er det vi gjerne kaller Downs syndrom. Dette er den vanligste og minst alvorlige trisomien. Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13) er mindre vanlige, svært alvorlige syndromer og gir normalt kortere levetid for barnet Forekomsten av trisomier øker med mors alder. Risikoen er svært lav frem til midten av trettiårene, og øker deretter.

Hvordan gjennomføres NIPT-test?

Testen er en blodprøve fra mors arm. Det frigjøres foster-DNA fra morkaken gjennom svangerskapet. Mengden foster-DNA i mors blod øker med svangerskapets varighet, Det er først i svangerskapsuke 10+0 det er store nok mengder til at det kan analyseres. NIPT kan derfor tidligst utføres på dette tidspunktet.

For å gjøre NIPT må kvinnen først til gynekolog som gjør ultralyd av fosteret. Ultralydundersøkelsen skal bekrefte at det er ett levende foster, og at det ikke er noen tegn til sykdom.

NIPT er trygt og medfører ingen fare for fosterskade eller spontanabort.

NIPT er en screening-test, og ikke diagnostisk. Dersom svaret på NIPT viser at det er høy risiko for at det foreligger en trisomi, må dette bekreftes med morkake- eller fostervannsprøve for å kunne gi et sikkert og endelig svar. Da vil du få henvisning videre til det ved fostermedisinsk avdeling på nærmeste universitetssykehus.
Noen ganger må testen gjentas. Det er det greit å være klar over. Vanligste årsak er at det er for lite foster DNA i mors blod til å få et resultat.

Vi anbefaler at gravide som ønsker en NIPT-test setter seg godt inn i hva testen innebærer. Et positivt svar kan gjøre at en blir stilt overfor vanskelige valg.

Du som er under 35 år gjennomfører NIPT skolen før undersøkelsen hos oss. Linken til den finner du her: NIPT skolen
Du logger inn på denne portalen med bankID. Her finner du også mer informasjon om laboratoriet Edda labs som utfører testen. Alt materiale blir destruert etter prøvetakingen.
På Helsenorge finner du mer informasjon og en nyttig video om fosterdiagnostikk.

Oslo Universitetssykehus har laget en fin film om fosterdiagnostikk.
Den gir god informasjon og kan være nyttig for gravide.

Når får jeg svar?

Du vil få svar på prøven ca. 10 dager senere. Du får svar enten via SMS varsling med bankID, oppringing på telefon, eller du får komme tilbake til en kontroll hos samme gynekolog.

Hva koster NIPT-Test?

Hos oss koster NIPT 9500,-

Det inkluderer NIPT testen, time med ultralyd hos gynekolog og videre oppfølging av prøvesvaret. Noen ganger må testen gjentas. Det vil også være inkludert.